AKTUALNOŚCI:

"Chodzić w zwycięstwie"
16 Listopada 2014
Jesienne spotkanie liderów MI - 2014
11 Listopada 2014
Droga Krzyżowa w Brzezince 2014
11 Listopada 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE:

16 listopada 2014
15 Listopada 2014

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH:

16-22 listopada 2014 r.
15 Listopada 2014

INTENCJE POGRZEBOWE:

ZA + WŁADYSŁAWA NYCZ
09 Listopada 2014

POLECAMY:

zf

sd

"Chodzić w zwycięstwie"

1223.jpg"Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. " (Ef 2,10)

W dniach 7-11 listopada 2014 r. wspólnota "Fraternia Franciszkańska" działająca przy naszej parafii wraz z Przyjaciółmi przeżywała swoje rekolekcje wspólnotowe w Lubomierzu koło Mszany Dolnej. więcej...

Wysłano 16 Listopada 2014 przez ab

Jesienne spotkanie liderów MI - 2014

XIII Spotkanie Liderów Rycerstwa Niepokalanej w Harmężach nie było wcale pechowe. Wręcz przeciwnie, należy je zaliczyć do bardzo udanych, przede wszystkim ze względu na frekwencję.

1216.jpg

W spotkaniu które odbyło się w Harmężach w dniach 7 – 9 listopada 2014, wzięło udział ponad pięćdziesiąt osób ze wspólnot MI z: Bielska-Białej, Głowienki, Harmęż, Krakowa, Krosna, Opola, Piekar Śląskich, Przemyśla, Radłowa, Radomska, Suchej Beskidzkiej, Świnnej, Wadowic, Woli, Wrocławia oraz Rycerze z Czech z Cieszyna i Brna.

1217.jpg

Tym razem za temat główny spotkania Rycerze wzięli: „konsekrację”. Zebrani zastanawiali się wspólnie nad szerokim kontekstem pojęcia „konsekracja” począwszy od konsekracji chrzcielnej, poprzez konsekracją rad ewangelicznych, konsekrację kapłańską, aż po oddanie się Matce Bożej w niewolę św. Ludwika M. Grognon de Montfort i stanie się narzędziem w ręku Niepokalanej św. Maksymiliana.

1218.jpg

Gośćmi tegorocznego spotkania byli: ks. dr hab. Wacław Siwak – mariolog z Przemyśla, mgr Urszula Fajczyk – polonistka z Legnicy, ks. lic. Jacek M. Pędziwiatr – redaktor naczelny Radia Anioł Beskidów, ks. dr Marek Studenski – dyrektor wydziału katechetycznego z Bielska Białej. Gospodarzami spotkania byli franciszkanie z Centrum św. Maksymiliana w Harmężach o. Piotr Cuber i o. Arkadiusz Bąk.

1219.jpg

Prelegenci w swoich przedłożeniach wykazywali fundamentalną wartość konsekracji chrzcielnej dla każdego chrześcijanina oraz jej szczegółową aplikację dla poszczególnych stanów życia w Kościele. Na tym tle konsekracja w duchu monfortiańskim oraz kolbiańskim jawią się jako szczególna pomoc na drodze realizacji chrześcijańskiego powołania do świętości.

1220.jpg

Ostatnim, a zarazem najmocniejszym akcentem spotkania okazał się wykład ks. dr Marka Studenskiego, który wykazał niezwykłą skuteczność oddania się Matce Bożej na przykładzie św. Jana Pawła II oraz sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego.

1221.jpg

Tradycją spotkań liderów stały się już, oprócz wykładów i prelekcji, wspólna modlitwa oraz spotkania integracyjne przy wspólnym stole.

1222.jpg

o. Piotr Cuber OFMConv

Wysłano 11 Listopada 2014 przez ab

Droga Krzyżowa w Brzezince 2014

Wieloletnią tradycją stało się, że w pierwszą niedzielę po liturgicznym wspomnieniu Wszystkich Wiernych Zmarłych, na terenie byłego hitlerowskiego obozu zagłady Birkenau, tysiące wiernych z całej Polski uczestniczy w Drodze Krzyżowej. W tym roku na „Golgotę naszych czasów” przybyło ok. 3 tysięce pielgrzymów.

1215.jpg

W niedzielę 9 listopada o godz. 14.00 spod Bramy Śmierci KL Birkenau wyruszyli wierni, aby modlić się w intencji ofiar hitlerowskich obozów i sowieckich gułagów. Wielki drewniany krzyż na poszczególnych stacjach Drogi Krzyżowej nieśli za zmianę górnicy, strażacy, reprezentanci wspólnot parafialnych oraz samorządowcy.

1212.jpg

Wspólna modlitwę rozpoczął Ks. Józef Święcicki, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Brzezince przypominając, że modlitwa w miejscu kaźni i męczeństwa tylu niewinnych osób zbiega się w tym roku z Dniem Solidarności z Kościołem Prześladowanym.
Nabożeństwo poprowadził ks. prałat Józef Niedźwiedzki, proboszcz parafii św. Maksymiliana w Oświęcimiu, przywołaniem słów: „Nie mogłem tutaj nie przybyć” wypowiedzianych przez dwóch wielkich papieży ostatnich lat: Jana Pawła II i Benedykta XVI, podczas wizyty na terenie byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.

1213.jpg

Tegoroczne rozważania przygotowali członkowie Oświęcimskiego oddział KIK z parafii św. Maksymiliana. Podczas rozważań przywoływano postaci bohaterów obozowej gehenny: Stanisławę Leszczyńską, rtm. Witolda Pileckiego, św. Teresę Benedyktę od Krzyża i św. Maksymiliana M. Kolbego.
Na zakończenie nabożeństwa wszystkim uczestnikom i organizatorom podziękował dziekan dekanatu Oświęcimskiego ks. prałat Krzysztof Straub. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej zakończyła Msza święta w kościele parafialnym w Brzezince.

1214.jpg

Tradycja nabożeństw Drogi Krzyżowej na terenie byłego obozu Birkenau sięga czasów sprzed wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. Inicjatorem były Kluby Inteligencji Katolickiej z Oświęcimia i Krakowa. Droga Krzyżowa na terenie KL Birkenau odbywa się zawsze w pierwszą niedzielę po liturgicznym wspomnieniu Wszystkich Wiernych Zmarłych.

Tekst: o. Piotr Cuber OFMConv
Zdjęcia: J. Mickiewicz

Wysłano 11 Listopada 2014 przez ab

MODLITWA W INTENCJI ŚDM 2016

„Boże, Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka”.

Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków. Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach współczesnego świata i daj im łaskę owocnego przeżycia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Ojcze niebieski, uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia.
Naucz nieść wiarę wątpiącym, nadzieję zrezygnowanym, miłość oziębłym,
przebaczenie winnym i radość smutnym.
Niech iskra miłosiernej miłości, którą w nas zapaliłeś,
stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca i odnawiającym oblicze ziemi.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.
Święta Siostro Faustyno, módl się za nami.

Wysłano 11 Listopada 2014 przez PC

LIST EPISKOPATU POLSKI NA TEMAT ŚDM - KRAKÓW 2016

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!

Przeżywane dziś święto Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej przenosi nas myślą do Rzymu i jednoczy w modlitwie z papieżem Franciszkiem. Bazylika Laterańska bowiem to katedra Biskupa Rzymu, a jednocześnie Matka i Głowa wszystkich kościołów świata. Jest ona symbolem jedności i powszechności całego Kościoła. Szczególnym doświadczeniem tej uniwersalności i jedności są Światowe Dni Młodzieży, które w lipcu 2016 roku odbędą się w Polsce. W tym samym czasie Kościół w naszej Ojczyźnie będzie świętował jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski. W ten oto sposób przeszłość spotka się z przyszłością, tradycja ze współczesnością. Sięgając początków Kościoła w Polsce i otwierając się na to, co nowe, mamy szansę odkryć ponownie korzenie, z jakich wyrosła wiara na ziemiach polskich. Ukazując zaś młodym jej wielowiekowe dzieje i stawiając za wzór świadków: świętych i męczenników – możemy ożywić w sobie odpowiedzialność i troskę o kształt wiary i jej miejsce w przyszłości. więcej...

Wysłano 10 Listopada 2014 przez PC

« Poprzednia Następna »